Někdy potřebujeme nahrávat v terénu, ať už v exteriéru nebo v interiéru, například kvůli zachování autenticity. Takové nahrávání má svá specifika, která je dobré alespoň zběžně znát.

Musíme si uvědomit, že při nahrávání v exteriéru chybí dozvuková složka. Pokud bychom pak chtěli něco dotáčet ve studiu, museli bychom mít silně zatlumený prostor. Venku jsme také vystaveni působení nejrůznějších zvuků a hluku. To může být výhodné pro dokreslení celkové atmosféry snímku, méně pak už pro srozumitelnost, a ještě méně pro sestřih.

Když je okolní hluk příliš velký, musíme velmi zkrátit vzdálenost mluvčího od mikrofonu se všemi s tím spojenými problémy. Lepším řešením je použít speciální mikrofon, obvykle silně směrový, například tzv. shotgun (viz obrázek). Kvůli sestřihu musíme dobře vnímat okolní zvuky, protože těžko navážeme jednu větu, která má v pozadí motorovou pilu, a druhou větu již jen s doprovodem lesního ptactva.😊

Venku musíme čelit poryvům větru, které způsobují nepříjemné bouchance v nahrávce. Pokud se nemůžeme přesunout do závětří, pomůžeme si použitím ochranného protivětrného návleku (tzv. Windschutz, viz obrázek). V nouzi pomůže tenký mikrotenový sáček, přichycený gumičkou a pevně napnutý tak, aby nešustil. Pokles vyšších frekvencí způsobený návlekem kompenzujeme ekvalizérem.

I při nahrávání venku se někdy setkáme s dozvukem – v prostoru mezi domy, na stadiónu nebo v podobném částečně uzavřeném prostředí, což může být kupodivu i les, který má dozvuk či echo na hlubokých kmitočtech. Stoprocentně ale musíme počítat s dozvukem při terénních nahrávkách v interiéru. Je-li to možné, najdeme si buď vhodnou místnost, která je akusticky zatlumena vlivem nábytku, závěsů, koberce a materiálu stěn, nebo razantně snížíme vzdálenost mluvčího od mikrofonu, což má ovšem jiné, nám již známé nevýhody.

Reportáže

Asi nejčastějším případem nahrávání v terénu budou snímky na způsob reportáže. Podle prostředí je potřeba zvolit vhodný typ mikrofonu a vyhnout se velkým výchylkám ve vzdálenosti a směru držení. Když pokládáme otázku, musíme včas přesunout mikrofon tázanému, nejlepší je ovšem stát tak, abychom s mikrofonem nemuseli pohybovat vůbec. Ve složitějších situacích použijeme mikroporty.

Vzdálenost mikrofonu volíme tak, aby zvuková kulisa pozadí byla právě úměrná natáčené reportáži. Při slabé kulise by reportáž působila neautenticky a případná odvolávka mluvčího na to, co právě slyšíme v pozadí, by působila hloupě. Ovšem příliš silné jednotvárné zvuky (hluk strojů, rušná ulice) po krátké době unavují sluch a odvádějí pozornost od obsahu snímku. Budeme-li chtít vhodný poměr rozhovoru a pozadí domíchat raději v klidu ve studiu, budeme rozhovor nahrávat z blízké vzdálenosti a použijeme ještě pomocný ruchový mikrofon.

Živý zvuk pro video

Nahrávání živého zvuku pro video se řídí v zásadě stejnými zásadami jako nahrávání zvuku v terénu. Jsme ale omezeni tím, že musíme koordinovat vizuální a zvukovou stránku věci. Použití v kameře zabudovaného mikrofonu musíme považovat za nouzové řešení, protože se na něj přenášejí veškeré zvuky z kamery, zejména slyšitelný bývá transfokační motorek. Nutností je externí mikrofon, podle potřeby směrový nebo všesměrový. Často se používají mikroporty. Nahráváme-li přístrojem typu Zoom, může někdy stačit i záznam ze zabudovaných mikrofonů, ovšem málokdy bude jejich kvalita dostatečná například pro záznam dialogů.

Nezapomeňme vždy na nějakou časovou značku pro pozdější synchronizaci zvuku a obrazu při střihu – místo klapky stačí tlesknutí. To je ostatně dobrá metoda i tehdy, když nahráváme pomocný zvuk do kamery a podle něj pak synchronizujeme. A je-li to jen trochu možné, monitorujeme nahrávaný zvuk pomocí sluchátek, protože často už nedostaneme příležitost nahrávání opakovat.

Chcete-li zpracovávat zvuk a obraz jako profesionálové, a přesto zdarma či za hubičku, podívejte se na vhodný software do článku Programy pro nahrávání a zpracování mluveného slova.

Tím miniseriál o tricích s mikrofonem končí. Pokud byste chtěli ještě nějaké konkrétní tipy a triky, dejte vědět v komentářích.

Triky pro práci s mikrofonem 2. díl

Triky pro práci s mikrofonem 1. díl

Odebírat nové články

Aby vám nikdy neuteklo vydání nového článku, zadejte prosím svoji adresu: